بازی درمانی

به روان درمانی با کودکان بازی درمانی گفته می شود. کودکان خردسال از طریق بازی راحت تر از صحبت کردن می توانند احساسات و تخیلات خود را بیان کنند، بازی برای کودکان فعالیتی مهم است که به رشد آن ها کمک می کند و بطور طبیعی درمان کننده نیز است. بازی درمانی یک فن تخصصی برای درمان برخی مشکلات دوران اولیه کودکی است که از اصول روان کاوی نشات گرفته است.